Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A grafikeszi.hu (a továbbiakban Honlap) működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató Honlapján (grafikeszi.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 

1.              SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

Neve

Bánhidi Krisztina Szilvia  e.v.

Székhelye

2092 Budakeszi, Őr u. 19.

 

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe

 

hello@grafikeszi.hu

 

Adószáma

56810046133

Nyilvántartási száma

55498296

Telefonszáma

+36 30 996 5941

Tárhely szolgáltató

Tárhelypark Kft.

A szolgáltatás honlapja (A továbbiakban: Honlap)

grafikeszi.hu

                   

2.     ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

2.1.           A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.         A jelen Szabályzat 2021 02. 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

2.3.          Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére. 

2.4.         Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, kivéve az előfizetésekhez és a megvásárolható online tanfolyamokhoz tartozó letölthető tananyagok előfizetők és vásárlók általi letöltését, valamint az időszakonként vagy álandó jelleggel elérhetővé tett ingyenesen letölthető tartalmakat. A letölthető tartalmaknál szolgáltató egyértelműen és írásban jelzi a honlapon, hogy azok letöltése megengedett. 

2.5.          Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos az előfizetés vagy megvásárolható online tanfolyamok keretében letölthető anyagok harmadik fél részére történő továbbadása.

 

3.     MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

3.1.           Grafiklub tagság. Előfizetéssel megvásárolható, VIP és normál konstrukcióban. A termékeknél megjelölt időszakra vonatkozó hozzáférést biztosít a Grafiklub tanfolyamokhoz. 

3.2.          Online megvásárolható tanfolyamok, melyek egyszeri megvásárlással korlátlan ideig elérhetőek. 

3.3.          Személyes workshopok, nyitott műhely foglalkozások, klubok, szakkörök, táborok (a következőkben összevontan mindezek: személyes foglalkozások) különböző képzőművészeti és kézműves témákban. 

3.4.          Az online termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő, bruttó árak. A workshopok, személyes alkalmak online és személyesen is megrendelhetőek. 

3.5.          A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.    REGISZTRÁCIÓ/MEGRENDELÉS 

4.1.           Felhasználó a honlapon történő megrendelésével/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

4.2.         Felhasználó a megrendelés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

4.3.          A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

4.4.          A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4.5.          A megrendelő a hozzáférési adatait harmadik félnek nem adhatja ki, mivel így az jogosulatlanul vehetné igénybe a szolgáltatást. 

4.6.          A megrendelés fizetési kötelezettséggel járó, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. 

4.7.          A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 

4.8.         Megrendelő a szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és az előfizetek vagy megrendelem gombra való kattintással Bánhidi Krisztina Szilvia e.v.-val köti. 

4.9.           A rendelés menete online előfizetéses tanfolyamok esetén:

– A megrendelő az „előfizetek” gombra kattint a Honlapon

– Kitölti a kért adatokat, melyek a megrendelés teljesítéséhez és a számlázáshoz szükségesek

– Bankkártyával vagy átutalással kifizeti a megrendelt előfizetést

– Visszaigazoló/tájékoztató emailt kap, melyben az előfizetéssel kapcsolatos lényeges információkról tájékoztatjuk:

    a) A számára létrehozott felhasználói fiók adatai

    b) Az online tanfolyamokhoz való hozzáférés módja és időpontja

    c) Az általa választott fizetési móddal kapcsolatos információk

    d) Probléma esetén a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok 

4.10.       A rendelés menete online megvásárolható tanfolyamok esetén:

– A megrendelő bejelentkezik a Grafishopba és kiválasztja a megrendelni kívánt terméket

 – A Megrendelő a „megrendelem” gombra kattint a Honlapon

– Kitölti a kért adatokat, melyek a megrendelés teljesítéséhez és a számlázáshoz szükségesek

– Bankkártyával vagy átutalással kifizeti a megrendelt online tanfolyamot

– Tájékoztató emailt kap, melyben az megrendeléssel kapcsolatos lényeges információkról tájékoztatjuk:

  a) A számára létrehozott felhasználói fiók adatai

  b) Az online tanfolyamokhoz való hozzáférés módja és időpontja

  c) Az általa választott fizetési móddal kapcsolatos információk

  d) Probléma esetén a kapcsolatfelvétel lehetősége 

4.11.         Workshopok esetén

       A megrendelő kitölti a kért adatokat az űrlapon

       Erről visszaigazoló emailt kap.

       A szolgáltató a jelentkezéstől számított maximum 48 órán belül felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, és egyénileg tájékoztatja a workshopon való részvétel részleteiről

       Fizetni átutalással vagy a helyszínen lehetséges, melyről szolgáltató számlát vagy nyugtát állít ki. 

4.12.       Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. 

4.13.        A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

4.14.        Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. 

4.15.        Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a „kosár ürítése” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

4.16.        Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

4.17.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. 

4.18.       Fizetési módok: Az előfizetéses és a megvásárolható online tanfolyamokat előre történő banki átutalással vagy a bankkártyás fizetési rendszeren keresztüli bankkártyás fizetéssel lehet kifizetni. 

4.19.        Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

4.20.    Online előfizetéses tanfolyamok esetén amennyiben a vásárló a bankkártyás fizetési módot választja, rendszeres díjlevonási megállapodást kötünk, vagyis ezen termékekre való feliratkozás esetén rendszeresen ismétlődő díjfizetés történik.

Az előfizetés felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés után, a Fiókod >> Előfizetésim menüpont alatt egy kattintással bármikor lemondható, szüneteltethető, megújítható a következő elérési útvonalon:

 https://grafikeszi.hu/fiokom/előfizetesek/.

A rendszeres díjlevonásról a honlapon és a feliratkozási e-mailban is tájékoztatjuk a megrendelőket. 

4.21.        Előfizetéses (vagyis ismétlődő díjfizetéssel járó) termék vásárlása esetén minden esetben előre felhívjuk a figyelmet az előfizetés rendszeres díjára, időtartamára, és annak kezelésére. 

4.22.      Online előfizetéses tanfolyamok esetén, amennyiben a vásárló az átutalásos fizetési módot választotta, úgy előfizetése nem újul meg automatikusan, azt lejárta elött a https://grafikeszi.hu/fiokom/elofizetesek/ menü pont alatt tudja meghosszabbítani. 

4.23.       Bankkártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan indítja az előfizetést. A fizetés után azonnal elérhetővé válik valamennyi az előfizetésbe tartozó tanfolyami anyag. 

4.24.      Banki átutalás esetén az előfizetési idő késleltetve indul, ekkor nem válik a fizetés után azonnal elérhetővé a felhasználói fiók. Banki átutalás esetén az előfizetési díj beérkezését követő munkanapon 18 óráig történik meg az előfizetői fiók aktiválása. 

4.25.      workshop esetén a megrendelő fizethet, banki előreutalással, illetve bizonyos esetekben készpénzzel, a szolgáltató által küldött visszaigazolásban foglaltak szerint. 

4.26.      Folyamatos megrendelés esetén az előfizetés ára nem emelkedik. Azonban ha megszakítja Megrendelő az előfizetését, utána már a honlapon található, éppen aktuális áron tud csak újra előfizetni. 

4.27.      Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.28.      Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árral, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

4.29.      Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5.    A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL 

5.1.           Online videótanfolyamok esetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően online videós tanfolyamaink és az elválaszthatatlanul hozzájuk kapcsolódó letölthető anyagok nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, így a 14 napos elállási és felmondási jog nem érvényesíthető. 

5.2.          Tekintve, hogy az online videó anyagokhoz és a kapcsolódó letölthető anyagokhoz (leírás, feladatlapok, kész alkotás stb..) való hozzáférést a termék árának kiegyenlítése után azonnal rendelkezésre bocsátjuk, ezáltal elérhetővé válik a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, mely sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit, megrendelő lemond az elállás jogáról. 

5.3.          Személyes (élő) foglalkozások esetén a teljesítés előtti lemondás: 

5.4.          A személyes (élő) foglalkozási időpontját a Megrendelő a foglalkozás meghirdetett kezdő időpontja előtt az időpontot megelőzően legfeljebb 15. napig jogosult díjmentesen lemondani. 

5.5.          Amennyiben a Megrendelő a megjelölt foglalkozási időpontot a foglalkozás meghirdetett kezdő időpontjától számított 15 napon belül mondja le a foglalkozást megelőző napig, úgy a foglalkozás aktuális listaárából 50 % kedvezménnyel igényelhet új foglalkozást. E kedvezmény feltétele, hogy az akciós részvételi díj a lemondás napjától számított 7 napon belül a Szervező részére megfizetésre kerüljön. Az 50% kedvezményt 365 napon belül veheti igénybe a megrendelő. 

5.6.          Az élő foglalkozást a foglalkozás napján lemondani nem lehet. 

5.7.          A tanfolyamról való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. (kivéve az 5.5. konstrukció szerinti kedvezmény formájában). 

5.8.          Amennyiben a képzés a Szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, avagy betegség és egyéb előre nem látható esemény miatt kerül lemondásra a workshop, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk! 

5.9.          A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. 

5.10.       Amennyiben a fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését kizárólag írásban teheti meg elektronikus levél formájában a hello@grafikeszi e-mail címen. 

5.11.         A szolgáltatás teljesítése utáni esetben a fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződés felmondási jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében. 

5.12.        A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 

5.13.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

5.14.        Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót az 1. pontban található elérhetőségeken. 

5.15.        Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. 

5.16.        Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

6.     TELJESÍTÉS 

6.1.           A megvásárolható vagy előfizetéssel elérhető online tanfolyamok esetében a teljesítés a tanfolyam elérhetővé tételét jelenti. 

6.2.          Amennyiben a tanfolyam a Szolgáltatótól független okokból nem érhető el (pl. áramszünet, a fogyasztónál vagy a tárhelyszolgáltatónál történő műszaki hiba miatt) a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

6.3.          Amennyiben a Szolgáltatónak felróható egyéb okból nem érhetőek el az online tanfolyamok (pl. Honlap karbantartása) több mint 36 órán keresztül, úgy az előfizetések érvényességét a kimaradás idejének duplájával meg kell hosszabbítani. 

6.4.          A korlátlanul elérhető tanfolyamok esetén a teljesítés azt jelenti, hogy a tanfolyam elérését vállalkozó nem korlátozza. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási tevékenységét megszünteti, avagy a grafikeszi.hu honlapon az online tanfolyamok értékesítési tevékenységét megszünteti, a korlátlanul elérhető tanfolyamokat a vásárlástól számított 3 évig még elérhetővé kell tennie. 

6.5.          A workshopok során a teljesítés a Honlapon meghirdetett időpontban megrendezésre kerülő, a meghirdetett tematika szerint megtartott foglalkozás. 

6.6.          Szolgáltató fenntartja a workshopok helyszínének változtatási jogát. A helyszín változtatása nem befolyásolja a teljesítés meglétét. 

6.7.          A workshopon való részvételnek feltétele a csoport egészének, a csoportot alkotó személyeknek, és a trénernek munkájának a tiszteletben tartása, illetve a tréning légköréhez illeszkedő magatartás tanúsítása. A nem megfelelő hozzáállással és viselkedésmóddal bíró résztvevőket a csoport eredményeinek és az egyéni munka minőségének biztosítása érdekében megkérjük a tréningről való távozásra. Ez esetben a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni a távozó számára. 

6.8.          Az online termékekre vonatkozóan, amennyiben azt átutalással fizették (tehát nem bankkártyával, ami automatikusan biztosítja a tanfolyamokhoz való hozzáférést) a megrendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

6.9.          Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül.

 

7.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1.           Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 

7.2.          Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

7.3.          Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

7.4.          Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

7.5.          A Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó\Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

 

8.    SZERZŐI JOGOK 

8.1.           A Grafikeszi.hu teljes szöveges, grafikus és videós tartalma,, szerzői jog védelem alatt állnak az 1999. évi LXXVI. tv. alapján. A szöveges és grafikus tartalomnak része a hírlevél, a blogbejegyzések, cikkek, tananyagok, annak videója és hanganyaga, valamint letölthető anyagai és valamennyi a weblapon megjelenő tartalom.

8.2.         A weblap tartalma felhasználható a tulajdonosának Bánhidi Krisztina Szilviának, valamint a felhasználni kívánt művet létrehozó alkotóknak az előzetes írásbeli engedélyével, és a forrás, a grafikeszi.hu illetve az alkotó nevének megjelölésével, valamint működő linkkel. A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, másolása tilos, ideértve de nem kizárólagosan a bevételszerző tevékenységre való felhasználást.

8.3.          Az online tanfolyamok alapján elkészített alkotások nyilvános közlése (ebbe bele tartozik a közösségi médiában való megjelenítése is) vagy értékesítése esetén minden esetben fel kell tüntetni: “Grafikeszi tanfolyam alapján”.

8.4.         A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A jogtulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

9.     PANASZKEZELÉS RENDJE 

9.1.           Honlapunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

9.2.         Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

9.3.          Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésére bemutatja. 

9.4.          Megrendelő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1051 Budapest, Sas utca 19.

E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap

A panaszt a hatóság honlapján elektronikusan lehet benyújtani.

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszáma: +36 1 792 7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:  https://bekeltetes.hu/tartalom/23/menu/10

 

9.5.          Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

9.6.          A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

9.7.          Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

9.8.         Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 

10.   ADATVÉDELEM

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a Honlapon valamint a https://grafikeszi.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen

 

 

Kelt.: Budakeszi, 2021. 02. 16.